RESCUE EUROPE


REnewable Sustainable CUltural Enterprise in EuropeKeliausime, draugausime, išmoksime  

 

 

2015 metų pavasarį viešėjome Vokietijoje St.Stephanus mokykloje, kurioje lyg ir paskutinį kartą susitikome su užsienio partneriais iš Anglijos, Ispanijos, Austrijos, Slovakijos ir Rumunijos, baigdami Comenius „Student traders and Retailers Together in EU“ projekto veiklą. Tačiau šio projekto koordinatorių susirinkime suruseno nauja viltis, jog bendradarbiavimas bus tęsiamas. Nuspręsta ruošti naują bendradarbiavimo paraišką. Keli mėnesiai nerimo laukiant, ar bus patvirtinta,  ir štai – mokslo metų pradžioje mokykloje vėl šurmuliukas... Vykdysime naują bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą Erasmus+ KA2, skirtą ekologiniam ugdymui.

Erasmus+ KA2 projektą koordinuoja Priory Woods School and Art College mokytoja Emma Russell iš Didžiosios Britanijos. Smagu, kad šiame projekte tęs veiklą mokiniai ir mokytojai iš Vokietijos Stephanus-Schule, Austrijos SKO Hans Radl Schule, Ispanijos Fundacio Escolapies, Slovakijos Zakladna škola s MŠ Martina Hamuljaka mokyklų. Atsisveikinti teko su Rumunijos atstovais, tačiau susitiksime su naujais kolegomis iš Italijos Istituto Comprensivo di Inverigo mokyklos.

Projektas Erasmus+ KA2 „Renewable Sustainable Cultural Enterprise in Europe“ („Atsinaujinanti Europa“) tęsis 2015–2018 metais. Šiuo laikotarpiu bus vykdomi 6 mobilumai. Į keliones turėtų išvykti apie 60 mūsų mokyklos atstovų (po 3 darbuotojus, 7 mokinius į kiekvieną išvyką). Veiklų vykdymui skirta 46 050,00 EUR.

2015 m. lapkričio pradžioje buvo sudaryta projekto vykdymo darbo grupė ir numatytas projekto veiklų koordinavimas:

Ø Odilija Juzukonienė – projekto koordinatorė, atsakinga už komunikaciją su partneriais, kelionių organizvimą;

Ø   Gintarė Juzukonienė – darbo grupės sekretorė, atsakinga už projekto vertinimą ir įsivertinimą;

Ø      Jadvyga Tomkienė – atsakinga už projekto biudžeto planavimą, naudojimą;

Ø  Asta Malakauskienė – atsakinga už projekto biudžeto planavimą, naudojimą, apskaitą;

Ø      Vaida Stravinskienė – atsakinga už projekto viešinimą, vertinimą ir įsivertinimą;

Ø      Dovilė Butėnienė – atsakinga už veiklų tarp mobilumų organizavimą;

Projekte dalyvauja 4-9 klasių mokiniai, klasių vadovai bei kiti pedagogai, mokyklos darbuotojai, tėvai. Dėl mobilumų dalyvių atrankos susitarta su mokyklos bendruomene: prioritetai skiriami didžiausią pažangą darantiems mokiniams, aktyviai dalyvaujantiems visoje projekto veikloje, galintiems apgyvendinti bent 1 mokinį iš užsienio šalies savo namuose vizito Lietuvoje metu 1 savaitę, besimokantiems Žaslių pagrindinėje mokykloje iki 2018-06-30. Kartu su mokiniais į keliones vyks klasių vadovai, aktyviai mokyklos veikloje dalyvaujantys darbuotojai ir projekto vykdymo darbo grupės nariai. Grįžusi iš kiekvieno mobilumo mokyklos komanda inicijuos panašias veiklas mokyklos bendruomenei, dalinsis savo patirtimi, įgūdžiais. Tikimės, kad aktyvi gamtosauginė veikla mokykloje  bus įvertinta Žaliąja vėliava.

Taigi, jau kovo mėnesį geros kelionės linkėsime projekto koordinatorei O.Juzukonienei, 6 klasės vadovei V. Vankevičienei ir 6 klasės mokiniams. Jie vyks į Priory Woods School and Art College mokyklą Didžiojoje Britanijoje mokytis ekologinės daržininkystės subtilybių.  Ši išvyka tebus pirmas žingsnis į „žaliųjų“ patyrimų ir nuotykių kelionę po Europą.

 

 

 

                      Žaslių pagrindinės mokyklos

specialioji pedagogė, logopedė Vaida Stravinskienė,

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Juzukonienė


Projekto tikslai:

Suteikti galimybes mokiniams plėtoti įgūdžius, žinias ir supratimą apie ekologiją, formuoti juos kaip atsakingus visuomenės narius.

Suteikti galimybes mūsų mokiniams ugdyti verslumo įgūdžius

Suteikti jauniems žmonėms galimybę keliauti į kitas šalis, skatinti toleranciją ir supratimą apie savo ir kitų šalių kultūras.

Suteikti mokytojams ir kitiems specialistams galimybes dirbti bendradarbiaujant, dalintis geriausia praktika bei pagerinti savo žinias ir supratimą apie įdarbinimo galimybes ir kultūrinę įvairovę.

Suteikti tėvams ir vietos bendruomenei galimybių įsitraukti į projektą.

Suteikti jauniems žmonėms galimybę tobulinti savo kalbos ir bendravimo įgūdžius.


Projekto dalyviai:

Projekte dalyvauja mokiniai  ir specialistai iš septynių skirtingų mokyklų partnerių:

1. Anglija - Priory Woods mokykla ir menų kolegija. Mokykla mokiniams su SUP poreikiais  įsikūrusi rytinėje Middlesbrough dalyje.

2. Vokietija - Stephanus Schule. Mokykla mokiniams su SUP poreikiais  įsikūrusi netoli prie Kelno.

3. Austrija - Hans Radl Schule. Mokykla mokiniams su SUP poreikiais  įsikūrusi  šiaurinėje  Vienos dalyje.

4. Slovakija - Základná skola. Bendrojo lavinimo mokykla įsikūrusi Orawskiej Jasenica kaime.

5. Lietuva - bendrojo lavinimo mokykla, esanti Žasliuose, tarp didelių kultūros centrų - Vilniaus ir Kauno.

6. Ispanija - Escolapias. Bendrojo lavinimo mokykla įsikūrusi Valensijos centre, veikia kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė.

7. Italija - Instituto di Comprensivo Inverigo. Bendrojo lavinimo mokykla įsikūrusi į pietryčius nuo Como.


Projekto veiklos:

1 veikla.  Erasmus sodai.

2 veikla. Partnerystės su vietos įmonėmis.

3 veikla.  Erasmus elektroninė receptų knyga.

3 veikla.  Rankdarbiai iš antrinių žaliavų.

4 veikla. Konkursas "žydinti Europa".

5 veikla.  Eco-skulptūros

6 veikla. Laukinės gamtos stebėjimas, fiksavimas ir pateikimas elektroninėje erdvėje.

7 veikla. Lesyklėlių gamyba.

8 veikla. Drabužiai iš antrinių žaliavų.

9 veikla. Baigiamoji mugė.

10 veikla. Projekto rezultatų viešinimas.

 

 


Poveikis:

1. Didesnės mokinių įsidarbinimo galimybės.

2. Profesinės veiklos galimybių plėtra mokyklos darbuotojams.

3. Ekologinio mąstymo plėtra bendruomenėje.


Ilgalaikis poveikis:

1. Aplinkosauginio ugdymo integracija į mokymo programas.

2. Edukacinių aplinkų plėtra.

3. Verslumo ugdymo integracija į mokymo programas.


Vizitų datos:

  1. 2016 03 07-12. Anglija - Priory Woods mokykla ir menų kolegija. Midlsbro.
  2. 2016 09 26-30. Lietuva - Žaslių pagrindinė mokykla. Žasliai.
  3. 2016 12 12-16.  Austrija - Hans Radl Schule. Viena.
  4. 2017 03 06-10. Vokietija - Stephanus Schule. Julichas.
  5. 2017 09 25-29. Slovakija - Základná skola. Oravska Jasenica.
  6. 2017 12 11-15. Italija - Instituto di Comprensivo Inverigo. Inverigo.
  7. 201803 05-09. Ispanija - Escolapias. Valensija.

 Vizituose iš viso dalyvaus 42 mokiniai ir 18 mokytojų. Vizitų Anglijoje, Austrijoje ir Vokietijoje metu ir mokiniai, ir mokytojai gyvens viešbučiuose. Vizitų Slovakijoje, Ispanijoje ir Italijoje metu mokiniai gyvens šeimose, o mokytojai- viešbutyje.

Vizito Lietuvoje metu svečiuosis 60 dalyvių. 21mokinys  gyvens šeimose, likusieji mokiniai ir visi mokytojai gyvens viešbutyje.


Prieš pradedant vykdyti projekto veiklas, direktorės pavaduotoja ugdymui Gintarė Juzukonienė atliko mokytojų ir mokinių apklausą. Apklausos metu buvo norima sužinoti kokias ekologines kompetencijas turi mūsų mokyklos bendruomenė.

Download
Apklausa
Ataskaita_2016_03_14 Erasmus+KA2.pdf
Adobe Acrobat Document 326.8 KB

Baigus vykdyti veiklas vėl atlikta mokinių ir mokytojų apklausa. 

Download
Ataskaita_2018_04_24 Galutinė Erasmus (1
Adobe Acrobat Document 369.6 KB

Pradinės ir galutinės apklausų analizė.

Download
Projekto apklausų anal.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB